ارتودنسی کودکان

بخش های مختلف مقاله :

براکت های رنگی

نامرئی یا مرئی بودن در واقع نوعی دسته بندی برای مشخص کردن نوع وسایل ارتودنسی جهت منظم کردن دندان ها هست. ارتودنتیست برای اینکه بتونه دندان ها رو مرتب کنه از یک سری تجهیزات یا وسایل استفاده میکنه. یه سری از این وسایل وقتی که روی دندان ها هستن، حتی از فاصله دور هم دیده میشن و قابل تشخیص هستن. به درمان با اینا میگن  ارتودنسی مرئی. یه سریا هم هستن که اصلا دیده نمیشن و کسی هم اصلا متوجه درمان شما نمیشه، به درمان با این وسایل هم میگن ارتودنسی نامرئی و ما در این مقاله ۰ تا ۱۰۰ ارتودنسی نامریی رو به زبان ساده بهتون توضیح میدیم.

نامرئی یا مرئی بودن در واقع نوعی دسته بندی برای مشخص کردن نوع وسایل ارتودنسی جهت منظم کردن دندان ها هست. ارتودنتیست برای اینکه بتونه دندان ها رو مرتب کنه از یک سری تجهیزات یا وسایل استفاده میکنه. یه سری از این وسایل وقتی که روی دندان ها هستن، حتی از فاصله دور هم دیده میشن و قابل تشخیص هستن. به درمان با اینا میگن  ارتودنسی مرئی. یه سریا هم هستن که اصلا دیده نمیشن و کسی هم اصلا متوجه درمان شما نمیشه، به درمان با این وسایل هم میگن ارتودنسی نامرئی و ما در این مقاله ۰ تا ۱۰۰ ارتودنسی نامریی رو به زبان ساده بهتون توضیح میدیم.

منبع :

تاریخ انتشار مطلب :

براکت های رنگی

نامرئی یا مرئی بودن در واقع نوعی دسته بندی برای مشخص کردن نوع وسایل ارتودنسی جهت منظم کردن دندان ها هست. ارتودنتیست برای اینکه بتونه دندان ها رو مرتب کنه از یک سری تجهیزات یا وسایل استفاده میکنه. یه سری از این وسایل وقتی که روی دندان ها هستن، حتی از فاصله دور هم دیده میشن و قابل تشخیص هستن. به درمان با اینا میگن  ارتودنسی مرئی. یه سریا هم هستن که اصلا دیده نمیشن و کسی هم اصلا متوجه درمان شما نمیشه، به درمان با این وسایل هم میگن ارتودنسی نامرئی و ما در این مقاله ۰ تا ۱۰۰ ارتودنسی نامریی رو به زبان ساده بهتون توضیح میدیم.